Conditii generale de transport

conditii_generaleCONDITII DE TRANSPORT

 

1. Transportatorul se obliga sa depuna eforturi pentru a transporta pasagerul si bagajele cu promptitudine.
2. Calatorii se vor prezenta pentru imbarcare, cu 30 de minute inainte de ora plecarii, pentru intocmirea formalitatilor de imbarcare.
3. Orice modificare a datei de călătorie anunţată in scris cu minim 72 ore înaintea plecării, se va face fară penalizare. Cu mai puţin de 72 ore înainte de data şi ora programate pentru plecare, dar nu mai târziu de data şi ora plecării autocarului, înscrisa pe bilet, modificarea datei se va face cu aplicarea unei penalitati de 10 % din contravaloarea biletului de călătorie. Reprogramarea călătoriei este permisă o singură dată. După modificarea datei de călătorie, orice restituire se face cu penalizarea de 75% din contravaloarea biletului neutilizat, cu respectarea perioadei de timp de minim 72 ore înainte de data şi ora plecării.
4. Nici o plecare in cursa nu poate fi amanata (intarziata) din cauza intarzierii calatorilor. In cazul neprezentarii calatorilor la cursa, transportatorul dispune de loc in interesul sau.
5. Asigurarea medicala ESTE RECOMANDATA dar nu este inclusa in pretul biletului.
6. Avand in vedere ca proiectarea mijloacelor de transport face fizic imposibila imbarcarea, debarcarea sau transportul pe distante lungi a calatorilor cu handicap sever sau incapacitate locomotorie, intr-un mod sigur si fezabil, din punct de vedere operational, NU SE VOR VINDE BILETE SI NU VOR FI ACCEPTATE LA IMBARCARE persoane cu handicap sever sau incapacitate locomotorie (imobilizate in carucior cu rotile), neinsotite. In cazul in care persoana cu handicap sever sau incapacitate locomotorie declara ca dispune de insotitor, care sa-l asiste pe durata calatoriei, va trebui trimisa o solicitare scrisa directorului general. Acesta va analiza solicitarea si, in cazul aprobarii va anunta echipajul, prin intermediul Dispeceratului Sibiu, de existenta pasagerului cu nevoi speciale pe autocar.
7. Transportatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe calatoria si debarca in prima statie de pe traseu, fara drept de despagubire ulterioara, pasagerii in stare de ebrietate, sub influenta narcoticelor, cu comportament violent, imoral, indecent, etc.
8. Transportatorul nu îşi asumă răspunderea cu privire la documentele de trecere a frontierei, necorespunzătoare sau incomplete. In cazul intreruperii calatoriei din vina calatorului (inclusiv intoarcerile din VAMA), biletul de calatorie isi pierde valabilitatea, iar contravaloarea biletului nu se restituie .
9. Transportatorul nu isi asuma nicio raspundere asupra continutului si cantitatii bagajelor, inclusiv raspunderea vamala.Calatorul este obligat sa respecte legislatia in vigoare cu privire la acest lucru (N.B. Cantitatea maxima de tigari admisa la transport este de 10 pachete!).
10. Nu se admit la transport animale.
11. Locul inscris pe biletul de calatorie este orientativ.
12. Pe parcursul deplasarii, calatorul va pastra asupra lui, la indemana, biletul in original si documentul de indentitate.
13. Orele de plecare a masinilor de transfer sunt conditionate de orele de sosire ale autocarelor.

INFORMATII BAGAJE

1. Din motive de siguranta nu sunt admise materiale explozive, iritante, inflamabile sau corozive, al caror transport este interzis prin norme sau reglementari in vigoare ale statelor tranzitate sau care ar putea produce daune transportatorului si pasagerilor. In caz de nerespectare a acestei clauze in momentul imbarcarii, transportatorul isi rezerva dreptul de a refuza imbarcarea.
2. Pierderea sau deteriorarea bagajului trebuie anuntata imediat, in momentul primirii acestuia (in cazul unei deteriorari evidente si vizibile) sau in maxim trei zile, prin sesizare scrisa, daca este vorba de avarii neevidente in momentul preluarii bagajului. Transportatorul are obligatia ca in maxim o luna sa raspunda clientului informandu-l asupra modului de solutionare a celor sesizate.
3. Bagajele vor fi eliberate numai purtatorului de tichet.
4. Pe teritoriul Romaniei, dupa debarcarea de pe ruta internationala si imbarcarea in autocarele/microbuzele de transfer intern, fiecare pasager are obligatia de a-si supraveghea bagajele in fiecare statie. Transportatorul nu raspunde de disparitia acestora in statii..
5. In caz de pierdere, deteriorare totala sau partiala a bagajului inregistrat, transportatorul are obligatia de a despagubi pasagerul in limita maxima de 6,20 euro/kg, dar nu mai mult de 100 euro/bagaj si doar daca acesta demonstreaza ca dauna a fost cauzata din culpa transportatorului.
6. In cazul in care un bagaj inregistrat are o valoare mai mare de 100 €, posesorul bagajului este obligat sa declare si sa dovedeasca prin documente fiscale valoarea bunului/bunurilor, in momentul imbarcarii si sa achite o taxa asiguratorie suplimentara, de 5% din valoarea declarata. Daca la imbarcare, aceasta declaratie nu este data, in cazul pierderii, deteriorarii totale sau partiale a acestuia, despagubirea va fi acordata conform art. 7.
7. In cazul in care pasagerul declara o valoare mai mare de 100 € pentru un bagaj, reprezentantul transportatorului are obligatia sa mentioneze pe numarul tichetului de bagaj, valoarea declarata si sa incaseze, pe baza de chitanta, suma reprezentand taxa asiguratorie suplimentara, in cuantum de 5% din valoarea declarata.
8. Transportatorul nu este raspunzator pentru nici o dauna rezultata din nerespectarea oricaror legi aplicabile, regulamente, ordine, cereri sau cerinte impuse de un organism guvernamental.
9. Responsabilitatea transportatorului se limiteaza la durata transportului. In ceea ce priveste bagajele si obiectele nedeclarate transportatorului, acesta din urma nu este responsabil de pierderea sau deteriorarea acestora, cu exceptia cazurilor in care pasagerul demonstreaza ca acestea au fost cauzate din motive imputabile transportatorului.
10. In cazul nelivrarii (dar nu in cazul nelivrarii in intregime) catre pasager a bagajelor inregistrate, precum si in cazul producerii unei daune asupra unei parti (dar nu in intregime) a acestor bagaje, raspunderea transportatorului va fi redusa proportional in baza greutatii bagajelor, indiferent de valoarea partiala a portiunii deteriorate sau a bagajului in intregul sau. In cazul in care greutatea bagajului pasagerului nu este inregistrata pe tichetul de bagaj, se considera ca greutatea acestui bagaj inregistrat nu depaseste greutatea admisa gratuit la transport corespunzator tarii de destinatie, proportional cu numarul bagajelor admise gratuit la transport.

BILETELE DE CALATORIE

1. Biletul de calatorie este nominal, nu poate fi transmis altei persoane si constituie dovada incheierii contractului de transport intre transportator si pasagerul al carui nume este inscris in bilet.
2. Biletele fara stampila agentiei emitente nu sunt valabile.
3. Biletele pierdute, distruse sau furate nu se inlocuiesc, nu se vor emite duplicate, iar pasagerul nu va fi despagubit in astfel de cazuri.
4. La cumparare, pasagerul trebuie sa verifice corectitudinea datelor de calatorie si de identitate inscrise pe bilet si sa solicite pe loc corectarea, in cazul unei neconformitati. Transportatorul nu raspunde pentru erorile descoperite la imbarcare si poate refuza imbarcarea.
5. Prezentarea biletului si a documentului de identitate valabil este absolut obligatorie pentru imbarcare, in caz contrar firma isi rezerva dreptul de a refuza imbarcarea.
6. Orice intentie de renunţare la biletul de călătorie, se va anunţa in scris, cu minim 72 de ore înaintea plecării. În această situaţie, se va reţine 20% din contravaloarea biletului de călătorie neutilizat. Pentru biletul dus-întors se va reţine 30 %, din contravaloarea biletului de călătorie ÎNTORS, dacă s-a efectuat călătoria DUS. În caz de renunţare, după termenul de mai sus, nu se mai acordă nicio restituire. Pentru orice modificare a destinaţiei de călătorie, se va percepe o penalizare de 20 % din contravaloarea biletului de călătorie. După data şi ora programată pentru plecare, biletul devine neutilizabil.
7. Pentru biletele cumparate cu mai putin de 72 ore inainte de ora programata pentru calatorie, nu se acorda restituire.
8. Anularea calatoriei (integral sau partial), modificarea datei de calatorie se face conform conditiilor din “Regulamentul privind anularea, reprogramarea si restituirea contravalorii biletelor de autocar”, care este parte integranta a contractului dintre transportator si pasager, afisat pe site si la sediile agentiilor proprii.
9. Rezervarea pentru calatoria de intoarcere, in cazul biletelor dus-intors, este obligatorie si trebuie facuta cu cel putin 10 zile inainte de data solicitata. In caz contrar, imbarcarea pasagerului se va face in limita locurilor disponibile, iar transportatorul nu va fi responsabil pentru daunele suferite de pasager ca urmare a imposibilitatii efectuarii calatoriei la data dorita de acesta.
10.Pentru biletele promo, reprogramarea călătoriei, nu este posibilă. Valabilitatea biletului promoţional poate să fie extinsă până la 6 luni (DUS-INTORS) cu plata diferenţei de tarif pana la pretul biletului de calatorie dus/intors, aplicabil in momentul solicitarii. In acest caz, solicitarea de prelungire trebuie facuta in perioada de valabilitate a biletului PROMO. La biletul PROMO, restituirea este posibilă doar dacă se renunţă integral la călătorie şi se aplică o penalizare de 20% din contravaloarea biletului. Anunţarea pentru renunţarea la călătorie se va face în termen de minim 72 ore, înainte de data şi ora plecării.
11. Orice restituire se acorda numai titularului de bilet cu prezentarea actului de identitate si a biletului, in original.

conditii_elvetiaINFORMATII BAGAJE ELVETIA 

1. Se admit gratuit la transport douã bagaje/persoanã, în limita a 50 kg, bagaje care se înregistreazã şi sunt depuse în compartimentul de bagaje sau în remorca autocarului, şi un bagaj de mânã, în limita a 5 kg (conţinând bunuri strict necesare cãlãtoriei  alimente, medicamente) în autocar.

2.În cazul în care greutatea celor două bagaje admise gratuit la transport depãşeşte limita admisã, excedentul de greutate se taxeazã cu 1 EUR/kg. Fiecare bagaj înregistrat suplimentar se taxeazã cu 1EUR/kg.

3. În cazul în care pasagerul deţine trei sau mai multe bagaje înregistrate, cel de al treilea bagaj şi urmatoarele, vor fi taxate cu 1 EUR/kg), chiar dacã cele douã bagaje gratuite nu depãşesc greutatea maximã admisã de 50 kg.

conditii_greciaINFORMATII BAGAJE GRECIA

 

1.Se admit gratuit la transport douã bagaje/persoanã, în limita a 50 kg, bagaje care se înregistreazã şi sunt depuse în compartimentul de bagaje sau în remorca autocarului, şi un bagaj de mânã, în limitaa 5 kg (conţinând bunuri strict necesare cãlãtoriei  alimente, medicamente) în autocar.

2.În cazul în care greutatea celor două bagaje admise gratuit la transport depãşeşte limita admisã, excedentul de greutate se taxeazã cu 1 EUR/kg. Fiecare bagaj înregistrat suplimentar se taxeazã cu 1 EUR/kg.

conditii_olandaINFORMATII BAGAJE OLANDA

1.   Se admit gratuit la transport douã bagaje/persoanã, în limita a 40 kg, bagaje care se înregistreazã şi sunt depuse în compartimentul de bagaje sau în remorca autocarului, şi un bagaj de mânã, în limita a 5 kg (conţinând bunuri strict necesare cãlãtoriei  alimente, medicamente) în autocar.

2.   În cazul în care greutatea celor două bagaje admise gratuit la transport depãşeşte limita admisã, excedentul de greutate se taxeazã cu 1,5 EUR/kg. Fiecare bagaj înregistrat suplimentar se taxeazã cu 1,5 EUR/kg.

3.   În cazul în care pasagerul deţine trei sau mai multe bagaje înregistrate, cel de al treilea bagaj şi urmatoarele, vor fi taxate cu 1,5 EUR/kg(conform pct. 2), chiar dacã cele douã bagaje gratuite nu depãşesc greutatea maximã admisã de 40 kg.

conditii_belgiaINFORMATII BAGAJE BELGIA

1.   Se admit gratuit la transport douã bagaje/persoanã, în limita a 40 kg, bagaje care se înregistreazã şi sunt depuse în compartimentul de bagaje sau în remorca autocarului, şi un bagaj de mânã, în limita a 5 kg (conţinând bunuri strict necesare cãlãtoriei  alimente, medicamente) în autocar.

2.   În cazul în care greutatea celor două bagaje admise gratuit la transport depãşeşte limita admisã, excedentul de greutate se taxeazã cu 1,5 EUR/kg. Fiecare bagaj înregistrat suplimentar se taxeazã cu1,5 EUR/kg.

3.   În cazul în care pasagerul deţine trei sau mai multe bagaje înregistrate, cel de al treilea bagaj şi urmatoarele, vor fi taxate cu 1,5 EUR/kg(conform pct. 2), chiar dacã cele douã bagaje gratuite nudepãşesc greutatea maximã admisã de 40 kg.

conditii_suediaINFORMATII BAGAJE SUEDIA

 

1.Se admit gratuit la transport douã bagaje/persoanã, în limita a 40 kg, bagaje care se înregistreazã şi sunt depuse în compartimentul de bagaje sau în remorca autocarului, şi un bagaj de mânã, în limita a 5 kg (conţinând bunuri strict necesare cãlãtoriei  alimente, medicamente) în autocar.

2.În cazul în care greutatea celor două bagaje admise gratuit la transport depãşeşte limita admisã, excedentul de greutate se taxeazã cu 1,5 EUR/kg. Fiecare bagaj înregistrat suplimentar se taxeazã cu 1,5 EUR/kg.

3. În cazul în care pasagerul deţine trei sau mai multe bagaje înregistrate, cel de al treilea bagaj şi urmatoarele, vor fi taxate cu 1,5 EUR/kg (conform pct. 2), chiar dacã cele douã bagaje gratuite nu depãşesc greutatea maximã admisã de 40 kg.

conditii_portugaliaINFORMATII BAGAJE PORTUGALIA

 

1. Se admit gratuit la transport  50 kg bagaj de fiecare persoana. In cazul in care un bagaj cantareste mai mult decat limita maxima admisa gratis la transport, diferenta se va plati, diferenta se va taxa cu 1,5 euro/kg.

2. Copiii, cu bilet intre 4 -12 ani au dreptul la transportul a 25 kg de bagaj GRATUIT, iar copii intre 0-3 ani 10 kg – GRATUIT.

conditii_spaniaINFORMATII BAGAJE SPANIA

 

1. Se admit gratuit la transport  50 kg bagaj de fiecare persoana. In cazul in care un bagaj cantareste mai mult decat limita maxima admisa gratis la transport, diferenta se va plati, diferenta se va taxa cu 1,5 euro/kg.

2. Copiii, cu bilet intre 4 -12 ani au dreptul la transportul a 25 kg de bagaj GRATUIT, iar copii intre 0-3 ani 10 kg – GRATUIT.

conditii_italia

BAGAJE

1. Se admit gratuit la transport 50 kg de bagaj de fiecare persoana (ÎN LIMITA A 3 BAGAJE DE PERSOANA). În cazul în care o persoana are mai mult bagaj de cât limita maximă admisă gratuit la transport, atunci diferenta se va taxa cu 1.5euro/kg. În cazul în care un bagaj cântareste mai mult decât limita maxima admisă gratis la transport, diferenta se va plăti, indiferent dacă sunt mai mulți călători cu acel bagaj.

2. Copiii între 2 și 11 ani au dreptul la transportul de 20 kg de bagaj gratuit.

3. Pentru cantitățile ce depășesc greutatea admisă gratuit la transport, se va percepi suma de 1,5€/kg.

conditii_frantaINFORMATII BAGAJE  FRANTA

1. Se admit gratuit la transport douã bagaje/persoanã, în limita a 50 kg, bagaje care se înregistreazã şi sunt depuse în compartimentul de bagaje sau în remorca autocarului, şi un bagaj de mânã, în limita a 5 kg (conţinând bunuri strict necesare cãlãtoriei  alimente, medicamente) în autocar.

2.În cazul în care greutatea celor două bagaje admise gratuit la transport depãşeşte limita admisã, excedentul de greutate se taxeazã cu 1,5 EUR/kg. Fiecare bagaj înregistrat suplimentar se taxeazã cu 1,5 EUR/kg.

3. În cazul în care pasagerul deţine trei sau mai multe bagaje înregistrate, cel de al treilea bagaj şi urmatoarele, vor fi taxate cu 1,5 EUR/kg), chiar dacã cele douã bagaje gratuite nu depãşesc greutatea maximã admisã de 50 kg.